Деякі особливості визначення цоколевки ТДКС

Деякі особливості визначення цоколевки ТДКС

Сучасні ТДКС мають нумерацію висновків, позначену на рис. 1.

Якщо деякі висновки не використовуються, їх пропускають. При нумерації висновків слід вважати висновком пробіл (відсутність виводу) (див. рис. 2).

Рис. 1. Вид знизу ТДКС

Рис. 2. Вид знизу ТДКС

У деяких випадках прогалин може бути декілька. Якщо при визначенні нумерації висновків ТДКС таки виникають сумніви, слід за допомогою принципової схеми телевізора визначити висновки, до яких підключений колектор вихідного каскаду рядкової розгортки і живлення даного каскаду з блоку живлення телевізора. Далі здійснюється нумерація сусідніх висновків. Далі пошук слід здійснювати за допомогою авометра.

У чомусь полегшити пошук висновків ТДКС може подача на первинну обмотку зі звукового генератора синусоїди амплітудою 1-10 В, частотою близько 15 кГц. Приблизно оцінюючи коефіцієнт трансформації ТДКС, знаходять позначення вторинних обмоток. За допомогою осцилографа також можна визначити початок обмоток, для цього потрібно засінхронізіроваться від первинного сигналу. Вимірювальний сигнал в протифазі вважатиметься кінцем обмотки, синфазний же сигнал буде вважатися ознакою початку обмотки (див. рис. 3).

Рис. 3

Серед великої різноманітності ТДКС неможливо дотримуватися єдиних стандартів нумерації висновків даних трансформаторів.

Тому, щоб бути остаточно впевненим в збігу нумерації висновків ТДКС, припустимо, при заміні його, слід все-таки провести попередню перевірку (див. вище) нового трансформатора (або його аналога).